Therapeutische methoden

Klik op een methode voor meer informatie:

Heb je last van heftige emoties, trauma’s, nachtmerries en/ of paniek?

 

EMDR is een zeer krachtige en effectieve methode bij heftige emoties, rouwprocessen, liefdesverdriet, angst, paniek, fobieën en trauma’s. Ook bij lichamelijke pijn die (onverklaarbaar) regelmatig terugkeert, helpt EMDR om de klachten te verminderen of volledig weg te nemen. 

Deze wetenschappelijk bewezen methode met onderbouwing voor de behandeling van PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) is de meest geëvalueerde therapie op het gebied van emotionele klachten en trauma’s.

Deze methode is ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen en vervelende ervaringen te verwerken. Voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenissen, zoals een ongeval, het verlies van een dierbare, mishandeling, seksueel geweld, een geweldsdelict etc.

De EMDR-procedure is er op gericht het verwerkingsmechanisme in het brein te optimaliseren, waardoor een verwerkingsproces versneld wordt. De koppeling tussen ongewenste emoties en herinneringen, of huidige ervaringen, wordt losgekoppeld, waardoor herinneringen en ervaringen negatieve emotionele ladingen verliezen.

(C)PTSS, piekeren, paniek, angst, spanning, liefdesverdriet, herbelevingen, slapeloosheid, nachtmerries en lichamelijke pijnklachten nemen hierdoor af. 

Binnen 4 sessies – bij 80% van alle cliënten – zijn de klachten genezen door afname van angst, paniek, herbelevingen, nachtmerries, heftige emoties of fobieën.

Heb je lichamelijke pijnklachten?

Tijdens een EMDR sessie krijg je inzichten in het ontstaan van deze pijn en ervaart binnen 1 EMDR sessie verlichting óf een volledige genezing van de pijn. Bij langdurige chronische pijn zijn uiteraard meerdere sessies nodig om verlichting te ervaren.  

– Heb je veel last van onzekerheid, zenuwen, angst of paniek? 

– Last van herbelevingen of nachtmerries?

– Blijf je hangen in een rouwproces?

– Heb je een traumatische bevalling en/ of zwangerschap achter de rug? 

– Ervaar je nog dagelijks negatieve emotionele gevolgen van nare ervaringen die je zijn overkomen?

Je hoeft hier niet mee te leren leven; hier is óók bij jou iets aan te doen.

Ben je op zoek naar een therapeut die écht verbinding met jou maakt?

 

Bij cliëntgerichte therapie sta jij centraal. Jij bepaalt wat je wilt bespreken en wilt bereiken. We richten ons op jouw persoonlijke ontwikkeling en zelfacceptatie. Bovenaan staat dat jij je gerespecteerd, geaccepteerd en veilig voelt. Dit is een non-directieve therapie en er worden geen adviezen of oplossingen aangedragen. Jouw initiatieven, keuzes en visie staan centraal.

Ik breng je door verschillende methoden bij jezelf en we gaan wellicht een laagje dieper. In veel gevallen worden negatieve emoties, gedachten of gedragingen veroorzaakt door situaties in het verleden. Dit kunnen bijvoorbeeld traumatische ervaringen zijn, dat je niet volledig geaccepteerd werd om wie je was of dat je alleen onder bepaalde omstandigheden gewaardeerd werd.

Wanneer je inzicht in jezelf en je (verborgen) emoties krijgt, leer je jezelf goed kennen. Je gaat belemmerende patronen in denken, voelen en doen herkennen en leert deze om te zetten in functionele patronen. Wanneer je gewenst(e) gedachten, gevoelens en gedrag hebt, ervaar je innerlijke rust en voel je je tevreden met jezelf en je leven.

We streven ernaar dat jij na het therapeutische traject zelfstandig verder kunt.

Word je dagelijks overspoeld door negatieve  gedachten?

 

Bij de cognitieve gedragstherapie staan jouw gedachten centraal. Je gedachten hebben direct invloed op je gevoelens en gedrag. Het is niet de situatie die hiervoor zorgt, maar de gedachten die je hebt over de situatie.

Hoe we ons voelen en gedragen wordt bepaald door je gedachten, je waarneming en hoe je je ervaringen structureert. Een mogelijkheid om direct je gevoelens en gedrag te veranderen, is je gedachten te veranderen.

Er worden verschillende cognitief-gedragsmatige benaderingen toegepast:
– Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Dit is een methode om ongewenste gevoelens en gedrag om te buigen naar effectief gedrag en gewenste gevoelens. Het uitgangspunt is hier niet om de situatie te veranderen, maar de gedachten over de situatie. Disfunctionele gedachten worden omgezet in helpende realistische gedachten. Irrationele overtuigingen worden uitgedaagd en veranderd in rationele overtuigingen, wat direct een positief effect heeft op je gevoelens en gedrag.

– Neuro-linguïstisch programmeren (NLP)

NLP bestaat uit een verzameling technieken om een probleemsituatie te onderzoeken, anders te bekijken en aan te pakken. Neuro is een afgeleide van neuron, dat zenuwcel betekent. NLP gaat ervan uit dat innerlijke ervaringen door middel van neurologische, oftewel zintuiglijke, processen worden beleefd. Alles wat je voelt, denkt en ervaart, komt volgens NLP voort uit het zenuwstelsel.

Linguïstisch betekent taalkundig. Door middel van taal structureer je je ervaringen en hierdoor ontstaat een systeem van ideeën, overtuigingen, herinneringen en verwachtingen.

Programmeren staat voor het reorganiseren van het eigen systeem; het wereldmodel. Ervaringen kunnen opnieuw worden georganiseerd en gelabeld. Deze nieuwe ‘programmering’ kan leiden tot een andere beleving van ervaringen en nieuwe mogelijkheden in de interactie met je omgeving.

– Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Dit is aandachtgerichte cognitieve therapie en hierbij richten we ons op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Een afwijzende houding tegenover je gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen kan zorgen voor psychische problemen. Je leert automatische gewoonten herkennen en loslaten. Waarnemen zonder oordelen, gevoelens toelaten en acceptatie staan hierbij centraal.

Wanneer je bepaalde gedachten ervaart die zorgen voor negatieve gevoelens en gedrag, bepalen we tot in hoeverre jij je belemmerd voelt hierdoor. We focussen ons op hoe jij je zou willen voelen en gedragen. We sporen overtuigingen op die je tegenwerken en dagen deze uit. We werken van belemmerende gedachten die tégen je werken naar bevorderende realistische gedachten die vóór je werken.

Zie jij altijd ‘beren op de weg’ ?


Bij de oplossingsgerichte therapie kijken we naar wat goed gaat en wat wel goed werkt. Oplossingen en resultaten staan hierbij centraal. We bespreken wat je wilt veranderen aan je probleem en hoe dit graag wilt bereiken. We kijken samen welke oplossingen je in kunt zetten en werken hiernaartoe.

We besteden aandacht aan situaties waarbij het probleem waar je tegenaan loopt niet speelt, of minder op de voorgrond is. We kijken naar wat je al goed doet en onderzoeken hoe je dit kunt uitbouwen. Dit zorgt voor snel resultaat, wat maakt dat je gemotiveerd en ondernemend blijft om aan je doel te werken. De essentie is het besef dat door het veranderen van je eigen gedrag je je doel kunt behalen en problemen kunt oplossen.

We benutten alle talenten, kwaliteiten, mogelijkheden en hulpbronnen die je tot je beschikking hebt. Problemen kunnen hierdoor concreet aangepakt worden, waardoor positieve veranderingen snel zichtbaar worden.

Ervaar je tegenstrijdige delen in jezelf die iets anders willen en doen?

 

Voice Dialogue is een methode die inzicht geeft in onze innerlijke delen en kwaliteiten die we bezitten. Het is de psychologie van de ‘ikken’.

Ieder mens wordt geboren met vele innerlijke krachten die allen op zichzelf staan als een deel van ons. Daarnaast ontstaan er gedurende het leven ook nieuwe delen in ons. Wanneer een bepaald deel teveel aanwezig is, kun je niet (voldoende) jezelf zijn en bepalen wat je doet. Hoe langer het duurt dat een bepaald deel vaak of continu aanwezig is, hoe slechter je je gaat voelen. Je hebt dan even iemand nodig die je weer aan het stuur van je eigen leven zet.

‘Jij bent directeur van je eigen bedrijf, dat symbool staat voor je leven. Alle zelven zijn werknemers in joúw bedrijf en jij stuurt ze aan. Het is de bedoeling dat je werknemers voor joú werken en niet jouw functie overnemen. Jij hoort aan het roer te staan van je leven.’

Door deze methode kun je met een helicopterview naar jouw eigen ‘werknemers’ kijken. Je kunt onderzoeken welke werknemer niet helemaal op zijn plek zit, welke werknemer een mooie kwaliteit bezit die niet gezien wordt, of welke werknemers je zelfs tegenwerken in wat jij graag zou willen. Jouw ‘werknemers’ worden aan het woord gelaten en voor jou aan het werk gezet. Iedere werknemer kan namelijk als kwaliteit ingezet worden in je leven.

Bewustwording bevordert innerlijke groei. Hoe bewuster je bent welke zelven je bezit en welke er wanneer aan het roer staan, hoe beter je met jezelf om kunt gaan. Je weet welke krachten en kwaliteiten je bezit en hoe je deze kunt inzetten in je leven. Je ervaart hierdoor controle over jezelf en wat je doet.

Hoe meer je regie voelt over je eigen leven, hoe gelukkiger je je voelt. Je bepaalt dan immers zelf wat er gebeurd en dan houd niets je meer tegen om te bereiken wat je wilt.

Ervaar je problemen met familieleden en/of mensen in jouw omgeving?

 

Tijdens systeemtherapie wordt je problematiek bekeken in samenhang met jouw leefomgeving; zoals je partner,  kinderen, familie, kennissen, collega’s, werk en andere elementen. Het doel van deze therapie is het zichtbaar maken van de onderliggende dynamiek binnen een systeem wat problemen veroorzaakt voor het gehele systeem.

Het uitgangspunt is het zoeken naar aanvaardbare wijzigingen om het systeem weer gezond te maken. De uitwerking van deze therapie werkt daarom niet alleen oplossend voor de betreffende persoon, maar werkt door in zijn/haar gehele systeem.

Deze therapie wordt ingezet tijdens één-op-één consulten, waarbij we elementen gebruiken die symbool staan voor jouw systeem.

Daarnaast wordt deze methode ingezet tijdens ‘Familieopstelling/ Systeemopstelling workshops’. Klik hier voor meer informatie

Met het systeem wordt álles bedoeld wat een belangrijk onderdeel van je leefwereld vormt. Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst (ouders, broers, zussen) het eerste belangrijke sociale systeem. Later staat het eigen gezin meer op de voorgrond: partner en kinderen. Ook wordt werk belangrijk. Daarnaast zijn er vele andere elementen binnen je systeem die invloed op jou uitoefenen.

Wanneer binnen een systeem gewenste doelen niet behaald worden óf wanneer de interactie problematisch wordt (bv. onvoldoende productiviteit, veel conflicten, onvoldoende motivatie, geen contact meer tussen familieleden/collega’s) kan deze therapeutische methode oplossingen bieden. De onderliggende dynamiek die in het systeem bepalend is wordt zichtbaar.

Soms zit de oorzaak van problemen ergens in je systeem en via deze methode sporen we de oorzaak op. Ook kijken we wat je nodig hebt om problemen los te kunnen laten om weer verder te kunnen. Deze therapie geeft inzichten op de invloed van je systeem op jou en andersom. Ook maakt het zichtbaar hoe deze interactie problemen veroorzaakt, én waar de oplossing ligt.

Heb je last van chronische oververmoeidheid en een meervoud aan psychische en/of lichamelijke spanningsklachten?

 

Deze klachten kunnen wijzen op overspannenheid of een burn-out. Dit zijn flinke alarmsignalen van lichaam en geest. Je lichaam heeft geen energie meer, omdat de reserves inmiddels ook compleet uitgeput zijn.  Deze klachten zeggen STOP!

Je hebt langdurig teveel stress (gehad), je lichaam is compleet uitgeput, omdat er jarenlang teveel van jou is gevraagd, door interne en/of externe omstandigheden. Het is daarom belangrijk om niet te snel te willen herstellen.

Rust, plezier, tijd en geduld zijn de enige gouden sleutels.

Tijdens therapie kijken we naar alle oorzaken van de opgebouwde spanning en afbraak aan energie. We richten ons op alles waar jij controle over hebt en wat er in jouw macht ligt om te veranderen. Daarnaast ondersteun ik je bij jouw kwetsbaarheid tijdens dit langdurige ziekteproces, en help ik je erbij om (uiteindelijk) weer op te bouwen en het leven weer aan te kunnen.

Klik hier voor meer informatie én praktische tools bij burnout en/ of spanningsklachten.

Weet je heel goed wat je wilt bereiken, maar niet goed hoe dit te bereiken?

 

Ik kan je ondersteunen om te ontdekken welke stappen je kunt zetten om je doel te bereiken. We gaan jouw zelfvertrouwen vergroten, zodat je met kracht én innerlijke rust aan je doelen gaat werken.

Het is mogelijk dat je tools, strategieën en/of mentale coaching nodig hebt om doelen te behalen, bepaalde competenties te ontwikkelen, problemen op te lossen of moeilijke taken uit te voeren.

Ik kan je helpen bij het exploreren, ontwikkelen en toepassen van je eigen mogelijkheden. Dit verhoogt jouw bewustwording van je unieke zelf met alle kwaliteiten die je bezit. Ik ondersteun je bij de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten. Daarnaast maken we samen een concreet actieplan waar je direct mee kunt gaan werken.

Jij mag aangeven wat je wilt en nodig hebt. Ik volg je hierin en zorg op maat wordt geboden. 

Lopen jullie tegen problemen en conflicten aan in jullie relatie?

 

Met Emotionally Focused Therapy (EFT) zoeken we uit welke onderdelen belangrijk zijn in jullie negatieve patronen en wat jullie tegenhoudt in het maken en behouden van een veilige liefdevolle verbinding.

EFT helpt jullie een liefdevolle verbinding te maken en te werken aan een hechte relatie, zodat ruzies en problemen plaats maken voor liefde, intimiteit, gezelligheid en ontspanning.

Voor iedereen wie moeilijkheden ervaart in persoonlijke of werkrelaties zal deze wetenschappelijk bewezen methode voor relatieproblemen baat hebben. 

Klik hier voor uitgebreide informatie over EFT Relatie- en Gezinstherapie.

Ervaar jij problemen in jezelf, of met jouw partner, familie, vrienden, collega’s of je werkgever?

 

Een familieopstelling is een fantastische wonderlijke methode die oplossingen biedt voor jezelf én je relaties met anderen. 

Onopgeloste pijn en blokkades reizen mee door familielijnen, totdat iemand bereid is het te helen. Blokkades welke generatie op generatie doorgegeven worden, kunnen ervoor zorgen dat; emoties niet geuit worden, trauma’s niet verwerkt worden, de waarheid niet aangekeken word, terugkerende conflicten in jezelf of met anderen steeds terugkomen, situaties stagneren, onzekerheden je belemmeren, verslavingen en bepaalde lichamelijke klachten doorgegeven worden.

Deze problemen zijn symptomen van een onopgelost onderliggend probleem. Door het proces van genezing aan te gaan, geef je niet langer problemen door aan volgende generaties. Ben jij bereid om te helen voor jezelf én jouw familie?

Een familieopstelling werkt nog minimaal 3 maanden door in jouw leven; veranderingen worden zichtbaar en oplossingen dienen zich aan. Wonderlijk, hé?

Vraagstellers: Wil je graag jouw probleem inbrengen in een familieopstelling? (€99,-)

Representanten: Heb je op dit moment geen probleem om in te brengen? Óf wil je graag eerst een familieopstelling meemaken, voordat je een eigen thema inbrengt? (€25,-)

Klik hier voor de data van deze workshops én meer uitgebreide informatie over Familieopstellingen.

 

De therapeutische methoden welke tijdens gesprekken worden toegepast, hangen af van je hulpvraag en wat er bij jou past. Diverse interventiemodellen worden ingezet om aan te sluiten op de dynamiek en complexiteit van de psyche.

De basis is cliëntgerichte therapie en verschillende therapeutische methoden worden waar nodig ingezet. Jouw wensen en voorkeuren staan bij elk gesprek centraal en er wordt zorg-op-maat geboden.