Familie opstellingen

Heb je een problematische relatie met je ouder(s), je kind, partner of collega?

 

Een familieopstelling is een fantastische wonderlijke methode die oplossingen biedt voor jouw gehele systeem, terwijl alleen jij aanwezig bent!

Onopgeloste pijn en blokkades reizen mee door familielijnen, totdat iemand bereid is het te helen. Zelfs verslavingen en chronische lichamelijke klachten kunnen doorgegeven worden. Het zijn symptomen van een onopgelost onderliggend probleem. Door het proces van genezing aan te gaan, geef je niet langer problemen door aan volgende generaties. 

Voor mensen die nog niet eerder een familieopstelling hebben meegemaakt, is het een uitdaging over te brengen wat er precies gebeurd tijdens een workshop.

Tijdens een opstelling worden alle elementen uit een systeem opgesteld. Je krijgt inzichten over onderlinge verhoudingen en verborgen dynamieken binnen je systeem. Ook wordt jouw plaats binnen dat systeem duidelijk. Als vanzelf ontstaan er tijdens een opstelling oplossingen om blokkades en conflicten binnen je systeem te overwinnen.

Een opstelling werkt door gedurende 3 maanden en deze oplossingen worden zichtbaar in je eigen leven.

Voor de duidelijkheid: je hebt de mensen uit jouw systeem (partner, kind, familie, collega, werkgever etc.) niet nodig en kunt alleen naar de workshop komen. Ook hoef je deze mensen niet op de hoogte te stellen dat je dit thema inbrengt. 

Zowel vraagstellers als representanten ervaren de magische helende liefdevolle kracht van deze methode!

 

Data workshops

Er zijn op dit moment geen workshops gepland.

 

Geef je tijdig op. Ervaring leert dat deze workshops snel vol zitten. Mail mij direct en geef aan of dat je graag als vraagsteller of als representant meedoet.

 

Lees hieronder meer informatie over thema’s, vraagstellers en representanten:
 

Op Trustoo scoort deze praktijk een 9,5 op het gebied van individuele therapie, relatietherapie en gezinstherapie en staat op 1 in de TOP 10 van beste hulpverleners. De praktijk scoort op Social Media een 10.

Vraagstellers:

Heb je geen contact meer met je ouders of kind(-eren)? 

Onrust binnen de familie of vriendenkring?

Blijven vervelende situaties zich herhalen in jouw leven?

Komen psychische of lichamelijke klachten steeds terug?

Ervaar je problemen die je zelfs na jarenlange therapie niet opgelost krijgt?

 

Je kunt tijdens een workshop meedoen als vraagsteller (€99,-), waarbij je zelf een thema inbrengt. Dit thema kan gaan over conflicten binnen het gezin, met je partner, met je kind, op het werk, met familieleden etc. Het kan ook gaan om een innerlijk conflict met jezelf wat je als belemmerend ervaart, zoals bijvoorbeeld onzekerheid, angsten en onverwerkte emoties.

Je kunt eigenlijk over álle soort problemen een opstelling over doen en het geeft ALTIJD oplossingen!

Vraagstellers die een eigen opstelling krijgen, doen ook mee als representant in andere opstellingen. Je ontvangt als vraagsteller daarom een dubbele genezende transformatie ! 

Geef je tijdig op! Mail mij direct en geef aan of dat je graag als vraagsteller of als representant meedoet.

Klik op onderstaande thema’s voor meer informatie:

Het gezin van herkomst heeft veel invloed op jouw manier van het aangaan en onderhouden van relaties. Op fysiek, emotioneel, psychologisch en systemisch vlak. In een liefdesrelatie nemen zowel jij als je partner de invloed uit het gezin van herkomst mee in de nieuwe relatie.

Interessant om eens met een opstelling te kijken naar wat die invloed is en hoe deze zich uit in je relatie? Vooral als je er niet tevreden over bent of er graag meer uit zou willen halen.

Iedereen die een problematische relatie ervaart, bijvoorbeeld; 

– de relatie met (ex-) partner en kinderen
– de relatie met je vader,
– de relatie met je moeder,
– de relatie met je broer of zus

Ook voor mensen die geen contact hebben met hun kind(-eren) of andere familieleden. Een familieopstelling kan blokkades en weerstanden opheffen die jullie verbinding helpt herstellen. 

Ook voor Singles!

Sommige mensen worden herhaaldelijk teleurgesteld door het steeds opnieuw mislukken van liefdesrelaties of wanneer het niet lukt om een geschikte partner te vinden. Een opstelling helpt je een partner aan te trekken die je gelukkig maakt en bij je past.

Een Ouder – Kind relatie bepaalt voor een belangrijk deel hoe je in het leven staat en omgaat met zaken die je in je leven tegenkomt. Het bepaalt ook hoe je omgaat met je eigen kinderen.

Door een problematische relatie tussen ouder en kind op te lossen, sta je vrijer en gezonder in het leven. En als je kinderen hebt, geeft het hen ook de kans om liefdevoller in het leven te staan en hun eigen leven te leiden zonder ballast.

Moeder – Dochter: vrouwenlijn

Vader – Zoon: mannenlijn 

Vader – Dochter: voor mannen en de relatie met hun dochters. En voor vrouwen en hun relatie met hun vader. Deze relatie heeft doorgaans te maken met het manifesteren in de wereld. De vader – dochter relatie kan invloed hebben op het aangaan en onderhouden van liefdesrelaties van dochters.

Moeder – Zoon: voor vrouwen en de relatie met hun zoons. En voor mannen en hun relatie met hun moeder. De moeder – zoon relatie is onder andere van invloed op het aangaan en onderhouden van liefdesrelaties van de zoons. De zoon kan opgroeien tot een zelfstandige man die op een gezonde manier relaties aan kan gaan. Een opstelling kan ook zinvol zijn voor mannen die het idee hebben dat de relatie met hun moeder hen nog teveel beïnvloedt in hun dagelijks bestaan en hun relaties.

Ook voor ouders die geen contact hebben met hun kind(-eren). Een familieopstelling kan blokkades en weerstanden opheffen die jullie verbinding helpt herstellen. 

Een echtscheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis, zeker wanneer er ook kinderen bij betrokken zijn. Het wordt later vaak nog ingewikkelder wanneer er nieuwe partners bij komen.

Een opstelling helpt om negatieve energie en stagnatie op te heffen, zodat een (verwerkingsproces van een) echtscheiding soepeler verloopt voor allen die ermee te maken hebben. Ook kan dit ervoor zorgen dat onderliggende spanningen worden opgeheven, zodat er ook op de lange termijn een harmonieuze verstandhouding komt/ blijft.

Dit is namelijk zeer belangrijk voor kinderen van gescheiden ouders.

Een opstelling kan ingezet worden bij gescheiden partners die geen rust vinden na de scheiding.

Ook wanneer je op het punt staat om te gaan scheiden, kan een opstelling helpend zijn om deze zonder strijd te laten verlopen voor beide partners en de kinderen.

Voor ouders die opmerken dat hun kind(eren) hun draai niet vinden na een scheiding.

Wanneer kinderen als manipulatiemiddel worden gebruikt door de andere ouder.

Wanneer je kind problematisch gedrag vertoont tijdens of na een scheiding.

Ook voor volwassen mensen die zelf uit een ‘gebroken gezin’ komen en daar nog steeds last van ervaren.

Hoe ga je om met verdriet en het ondraaglijke gemis wanneer je (onverwachts) een dierbare verliest? 

Een opstelling kan ondersteuning geven bij een rouwproces; het helpt je snel te helen van pijn en het accepteren van een verlies. Dit verlies kan gaan over een overleden dierbare, maar ook over een verbroken relatie.

Het helpt je weer in vrijheid te kunnen genieten van je leven, ondanks het gemis van een ander.

Nabestaanden die, kort of lang geleden, iemand hebben verloren.

Voor mensen die het idee hebben dat ze blijven hangen in hun rouwproces, of liever niet meer verder willen leven zonder degene van wie ze zoveel houden.

Ook voor diegenen die niet vooruit lijken te komen in hun leven en/of zich erg ongelukkig blijven voelen.

Er wordt genetisch en energetisch veel goeds aan kinderen doorgegeven door (voor)ouders. Maar soms zijn dit ook geen fijne dingen waar je veel last van ervaart. Onopgeloste zaken of emoties kunnen als energetische lading worden doorgegeven.

Dergelijke energetische ladingen kunnen ervoor zorgen dat een bepaald levenstrauma herhaaldelijk in elke generatie blijft voorkomen, zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik, het steeds opnieuw mislukken van relaties, verslavingen, miskramen, het overlijden van jonge kinderen etc.

Ook betekent dit soms herhalende gedragspatronen die van ouder op kind doorgegeven blijven worden.

Een opstelling helpt de negatieve lading die doorgegeven wordt op volgende generaties te stoppen, zodat iedereen bevrijd wordt van negatieve energie en er positieve veranderingen en levensgebeurtenissen kunnen plaatsvinden. 

Voor mensen die bij zichzelf of in de familie herkennen dat dezelfde nare gebeurtenissen zich blijven herhalen.

Maar ook voor ouders die merken dat ze ongewenst gedrag vertonen tegenover hun kind(eren), wat ze op hun beurt weer hebben geleerd van hún ouders. 

Wanneer in jouw familie bepaalde ziekten voorkomen, wordt vaak gezegd dat dit genetisch is. Je ziet dat in de ene familie veel reuma of kanker voorkomt, en bij de andere familie juist veel hartklachten. Op een bepaald moment is een ziekte het familiesysteem binnen gekomen; hoe komt dit en wat kun je eraan doen? 

Vaak verdwijnen en/ of verlichten klachten door de oorzaak van de ziekte op te sporen in het familiesysteem. Dit is mogelijk tijdens een familieopstelling.

Je zal begrijpen dat Iemand met kanker niet zal genezen na een opstelling. Echter is het zo dat ook bij ernstige lichamelijke en psychische klachten een opstelling helpt om rust en kracht te ontvangen. Dit kan zeer ondersteunend zijn bij chronische (pijn-)klachten. 

Zodra oorzaken van reumatische klachten, rugklachten, depressie, verslaving etc duidelijk worden kan er naar de oplossing ervan gewerkt worden. In de praktijk blijkt dat de opsteller na de workshop verlichting of genezing ervaart. 

Voor mensen die langdurig lijden onder psychische en lichamelijke klachten, diagnoses, angsten, depressie (eventueel met suïcidale gedachten), verslaving etc.

Representanten:

Daarnaast kun je als representant (€25,-) meedoen; je brengt zelf geen probleem in, maar wordt opgesteld in de opstellingen van een ‘vraagsteller’. Jij als representant wordt opgesteld in een opstelling als één van de belangrijke elementen binnen het systeem van de ‘vraagsteller’.

Zowel vraagstellers, als representanten ervaren de helende kracht van een familieopstelling. Ook al breng je zélf geen eigen thema in, laat je verrassen!

Als representant word jij alsnog geholpen met jouw eigen hulpvragen, of deze nu bewust of onbewust aanwezig zijn. 

Je zal ervaren dat je onbewust ’toevallig’ voor een bepaalde rol binnen een systeem wordt gekozen, welke ook helend en helpend is voor jou.

Geef je tijdig op. Mail mij direct en geef aan of dat je graag als vraagsteller of als representant meedoet.